Reglament d'ús

Sancions per incompliment

Els usuaris de By Humans es comprometen a adherir-se a uns estàndards establerts per a preservar el treball humà. Aquests estàndards es reflecteixen en el nostre reglament. En cas d'incompliment d'aquestes normes, s'aplicaran sancions proporcionals: lleus, greus i molt greus.

No es tracta de res personal, només volem assegurar-nos que tots estiguem en la mateixa sintonia d'integritat i respecte cap al treball humà. Aquestes sancions s'implementen amb l'objectiu de mantenir la confiança en les nostres certificacions i salvaguardar els nostres valors.

lleus

Sanció 300€ - 1500€
  • Falta de cooperació o negativa a proporcionar informació rellevant als auditors assignats

greus

Sanció 10.000€ - 25.000€ + retirada temporal
  • Ús d'IA demostrable en els 6 meses anteriors a l'obtenció de la certificació

  • Ocultació intencionada de qualsevol canvi produït en les condicions que van permetre l'autorització

molt greus

Sanció 50.000€ - 100.000€ + revocació total
  • Ús d'IA demostrable durant el període de vigència de la certificació obtinguda

  • Ús d'IA demostrable en un moment anterior al desistiment voluntari, l'ús del qual es manifesti fins dos mesos després del desistiment

  • Addicionalment, a la revocació total de l'autorització, l'usuari no podrà tornar a
    sol·licitar-la fins passat 5 anys

SOL·LICITA LA CERTIFICACIÓ

Consulta un resum del reglament

Volem que coneguis les nostres condicions més importants per avançat. Per això, et proporcionem un resum amb els punts clau del nostre reglament.

Pots descarregar-ho aquí.