El nostre objectiu

Davant la creixent preocupació pel destí del treball humà enfront de l'executat per una Intel·ligència Artificial, By Humans neix per a REPRESENTAR, PROTEGIR I DOTAR DE MERESCUDA DISTINCIÓ a l'ofici de les persones, especialment el concernent a la labor creativa, inventiva, artística i singular, per ser aquesta inimitable i definitòria de l'espècie humana.

Protegim i valorem el treball dels humans

Busquem dotar d'una merescuda distinció al treball realitzat per persones perquè puguin competir amb l'abaratiment de costos que suposaria substituir la seva execució per la d'una IA

Protegim el treball fet pels humans. Actualment, pot resultar difícil distingir si la creació ha sigut realitzada per un humà o una IA, amb la nostra certificació volem protegir i garantir que la creació ha sigut realitzada per un humà

La certificació no busca desprestigiar a la Intel·ligència Artificial. Som conscients que la IA pot ser una eina beneficiosa i complementària al treball humà en alguns sectors i apreciem enormement la labor dels desenvolupadors que empren creativitat computacional. Per això, constatem el nostre NO REBUIG cap a la IA.

No obstant això, creiem que alguns sectors veuran i estan veient minvades les seves oportunitats laborals.

Donem suport a organitzacions centrades en l'ocupació

El nostre objectiu és preservar el treball humà. Per això, destinem el 40% de les quantitats aportades pels usuaris certificats en concepte de sancions econòmiques a organitzacions sense ànim de lucre la labor del qual es centri en l'ocupabilitat, triades a l'atzar i compreses dins del territori de la Unió Europea.

Per garantir la transparència, qualsevol usuari autoritzat que hagi incorregut en sanció econòmica per incompliment podrà sol·licitar documentació acreditativa del destí del correctiu econòmic imposat.

Donem el 40% de les sancions a organitzacions que impulsen l'ocupació
Transparència: els nostres usuaris podran veure el destí de la seva sanció
ONG's elegidas al azar de toda la Unión Europea
Estigues al dia de les novetats!